Motosiklet Koruyucu Bariyerler

Motosiklet Koruyucu Bariyerler

Günümüzde şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan araçların yaklaşık %15’ini iki tekerli motorlu araçlar oluşturmakta, gün geçtikçe bu oran daha da artmaktadır. Bu durum, iki tekerli motorlu araç kazalarının oranının da artmasına yol açmaktadır.

Motosikletleri tehlikeye sokan yol kaynaklı durumlar

  • Asfalt Çatlakları
  • Çukurlar
  • Yol Üzeri Kirlilik
  • Yanlış ve Düzensiz Kurb Yarıçapları
  • Trafik Levhaları
  • Kanalizasyon Sistemleri
  • Ağaçlar
  • Elektrik Direkleri
  • Köprü Üzeri Korkuluklar
  • Otokorkuluk Dikmeleri

Olası Bir Motosiklet Kazasında Çelik
Otokorkuluklardan Kaynaklanan Tehlikeler

Sürücünün kayması ve asfaltta sürüklenmesi sonucu keskin köşeli ve enerji absorbe edemeyen dikmelerden biri veya birkaçına çarpması.

Dikme aralıklarının genelde 1,33 mt. ve ya 2,00 mt. olması sebebiyle sürücünün sürüklenerek dikme aralıklarından ya da ray üzerinden geçerek yolun arka kısmına geçmesi.

Sistem yüksekliğinin genel olarak 850 mm olması nedeniyle sürüklenen sürücünün başını ya da diğer uzuvlarını raylara çarpması.

Avantajlar

Performans

Motosiklet koruyucu bariyer sistemi kurulumu yapıldığı otokorkuluk sisteminin çarpışma testi performansını ve sonuçlarını etkilemez.

Kolay Montaj

Sistem, normal otorkokuluklarda kullanılan civatalar ile kolaylıkla kurulabilir. 10 kişilik ekip ile 35 dakikada 100 mt MPS, mevcut otokorkuluklara montajlanabilir.

Tek Tip Mps

Sistem, tüm otokorkuluk sistemlerine kolaylıkla montajlanabildiğinden dolayı düşük maliyetlidir.

Artan Güvenlik

Sistemler sadece araç içi yolcuları değil, aynı zamanda motosiklet sürücülerini de koruyacak, böylelikle yaralanmalı ve ölümlü kaza oranı büyük oranda azalacaktır.

Motosiklet sürücülerinin bariyerlerle çarpışma tehlikesi araba sürücülerine oranla 15 kat daha fazladır. Düşük hızlarda bile (>30 km/sa) otokorkuluk dikmesi ile çarpışmalar bir motosiklet sürücüsü için ciddi ya da ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir.

Her yönüyle yol güvenliğinin sağlanmasında ve tüm yol kullanıcıları için risklerin azaltılmasında motosiklet koruyucu sistemlerin katkısı oldukça büyüktür. Birçok ülkede otokorkuluk sistemi kadar motosiklet koruyucu sistemlere de önem verilmektedir.

Özelllikler

Motosiklet dostu bir pasif koruma sistemi aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır.

Sürücü, çarpışma sonrası otokorkuluk komponentleri ya da uyarı işaretleri arasında sıkışmamalıdır.
Sistem, çarpışma sonrası kinetik enerjiyi soğurmalıdır.
Sistem, sürücüyü hızla tekrar yola geri atmamalıdır
Çıkıntısız ve pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
Korkuluk ile alt koruma arasındaki boşluk genişliği azami 50 mm olmalıdır.
Alt koruma ile banket üst kenarı arasındaki boşluk maksimum 50 mm olmalıdır.


Motosiklet güzergâhlarındaki trafik güvenliğini artırmak için mantıklı önlemlerin geliştirilmesi, ilgili tarafların katılımıyla (polis, trafik otoriteleri, yol yapımı yönetimi ve var ise motosiklet birlikleri -dernekleri) hazırlanmış şartnameleri gerektirir. Kıraç Galvaniz A.Ş., “Herkes İçin Güvenlik” mottosu ışığında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyeleri ile yaptığı iş birliklerle motosikletliler için riskli noktaların belirlendiği ve o noktalara motosiklet koruyucu sistemlerin uygulandığı projeler yürütmüş ve yurt içi basında yer almıştır.

 

Motosiklet Koruyucu Bariyer Sistemi

TCK by Kıraç A.Ş. © Tüm Hakları Saklıdır.