Ses ve Gürültü Bariyerleri

Günümüzde hızla artan nüfus, işgücü ve trafikteki araç sayısına paralel olarak gürültü kirliliği de artmış bulunmaktadır. Yerel otoritelerin ve şehir planlamacılarının, şehir merkezleri ve yerleşim birimlerini sürekli korumaya çalıştığı gürültünün başlıca kaynakları; motorlu taşıt gürültüsü, uçak gürültüsü, demiryolu gürültüsü gibi ulaşım sistemlerinin yarattığı gürültü ile çevreden gelen muhtelif gürültülerdir. Çevreden gelen gürültülerin kaynağı ise fabrikalar, yüksek sesli müzik yapan eğlence yerleri, sokak ve caddelerdeki insanlar olarak sıralanabilir. Şehirlerde oluşan gürültü kirliliğini minimize etmek amacıyla şehir merkezlerinden geçen çevre yollarının tecrit edilmesi, eğlence mekânları, tren istasyonu ve hava alanı gibi gürültü kaynağı olan yapıların yerleşim yerlerinden uzak yerlere taşınması gibi bir takım projeler geliştirilmiştir. Anayolların ve yapıların şehrin dışına taşınması veya şehrin altyapısının yenilenmesi çok maliyetli olabileceğinden, sesin minimize edilmesinde en gerekli ve ekonomik çözüm olarak ses (gürültü) panellerinin kullanılması ve geliştirilmesi ön planda olmuştur. KIRAÇ A.Ş. gürültü kirliliğini kontrol altına almak amacıyla kullanışlı, montajı kolay, uzun ömürlü ve inovatif ses bariyerlerini hizmete sunmaktadır.

Gürültü Nedir? / Nasıl Ölçülür?

Gürültü; hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanmaktadır. Gürültü Kirliliği ise İnsanın algılamasını ve işitme sağlığını olumsuz yönde etkileyen, beden ve ruh yapısını bozan, çalışma gücünü azaltan, rahat ve huzurunu kaçıran istenmeyen bir olgudur. Ses düzeyi sonometre denilen cihazla ölçülür. Sesin ölçüm birimi desibel dir ve kısaca dB olarak ifade edilir. İnsan kulağının algılama özelliği de hesaba katıldığında bu birim dB (A) olarak gösterilir.

Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri dört ana grupta incelenebilir. Bunlar;

1.Fiziksel Etkiler :  Geçiçi veya sürekli işitme bozuklukları
2.Fizyolojik Etkiler :  Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma kalp atışlarında yavaşlama ve ani refleks
3.Psikolojik Etkiler :  Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres
4.Performans Etkiler :  İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu ve hareketlerin yavaşlaması

 

Etki
Effect
Ses Şiddeti (dB)
Sound Level (dB)
Ancak Duyma
Hard of Hearing
1-5
Normal Duyma
Normal Hearing
5-10
Rahatsızlık Hali
Disturbance
30 ve üzeri
30 and above
Aşırı Rahatsızlık
Serious Disturbance
60-80
Tahammülsüzlük
Intolerantness
90 ve üzeri
90 and above

 

Ses Şiddeti (dB)
Sound Level (dB)
Rahatsızlıklar
Disorder
30-65 Konforsuzluk, sıkılma duygusu, kızgınlık, konsantrasyon ve uyku bozukluğu
Discomfort, zonesthesia, anger, concentration loss, sleep disturbances
65-90 Kalp atışı değişimi, solunum hızlanması ve beyindeki basıncın azalması
Changes of heartbeat, hyperpnoea
90-120 Metabolizmada bozukluk ve başağrısı
Metabolism disorder, headache
120-140 İç kulakta bozukluk
Disorder of internal ear
140 ve üzeri
140 and above
Kulak zarının patlaması
Burst eardrum

Ses Bariyeri Nedir ? Nasıl Çalışır?

Gürültü bariyerleri aynı zamanda ses duvarı, ses banketi, ses bariyeri, akustik bariyer ve çevreci bariyerler olarak da adlandırılmaktadır. Gürültü bariyerleri yerleşim yerlerini gürültü kirliliğine karşı korumak için dizayn edilmiş dış yapılardır.

Ses Bariyerleri Nasıl Çalışır?

Gürültü kaynağından çıkan ses dalgaları genel olarak iki farklı yol izler. Ses dalgalarının bazıları doğrudan gürültü önleyici bariyere doğru hareket ederken bazıları da gürültü duvarının üzerinden dolanır. Şekilde gördüğünüz üzere gürültü bariyerine çarpan ses dalgasının bir kısmı bariyer tarafından absorbe edilir yani soğrulur, bir kısmı duvara çarpıp geri döner yani yansır diğer bir kısmı ise bariyerin içinden gücünü yitirerek geçer. Bariyerin etrafından dolanan ses dalgaları ise bariyerin üzerinden geçerken bir çok kez kırılır ve bunun sonucu dağılır. Kırılarak dağılan ses dalgaları havadaki sürtünmeden, rüzgardan ve nem oranından etkilenerek kuvvetini yitirir. Dolayısıyla gürültü duvarı ses dalgalarının alacağı mesafeyi uzatarak ses dalgalarının kuvvetinin azalmasına olanak sağlar. Böylece yerleşim alanlarına ulaşan ses şiddeti makul değerlere indirilmiş olur

Panacor MT15 Ses Bariyeri
Panacor MT15 Ses Bariyeri
Panacor AC100 Ses Bariyeri
Panacor AC100 Ses Bariyeri
TCK by Kıraç A.Ş. © Tüm Hakları Saklıdır.