Solar Enerji Sistemleri

Güneş Enerji Sistemleri Konstrüksiyonu

Sürdürülebilir Enerji, Atıksız Çözüm

Solar enerji, ışınımla gelen enerji olarak tarif edilebilir. Güneşteki hidrojen atomlarının helyum atomlarına dönüşmesi sonucu açığa çıkan bu enerji, dünya yüzeyine metrekare başına 1400W olarak düşer. Dünyadaki tüm canlılar bu enerjinin varlığıyla yaşamını sürdürür. Bitkiler, canlılığını sürdürmek ve besin üretimi yapabilmek (fotosentez) için güneş enerjisinden faydalanır. Bizler bu enerjiyi termal enerji veya elektrik enerjisi olarak kullanırız.

Güneş enerjisinin diğer enerji türleriyle kıyaslandığında pek çok avantajı bulunur:

a) Tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.
b) Temizdir, çevreyi kirletmez.
c) Yakıt enerjisinde olduğu gibi, siyasi nedenlerle oluşabilecek ekonomik belirsizliklerden etkilenmez.
d) Bölgesel kullanımlar için uygundur. Enerjinin nakli gibi bir problem bulunmaz.
e) Her yerde kullanılabilir.
f) Depolanabilmesi için karmaşık sistemlere ihtiyaç duyulmaz.
g) İşletimi için gerekli masraflar diğer enerji sistemlerine göre daha azdır.

Dünyada ve Ülkemizde Solar Enerji

Ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerel kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılığın azalmasını sağlayan yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ve çevreye verilen zararın en alt düzeye indirilmesi gibi avantajlarıyla birlikte, enerji kaynakları arasında önemli bir yer tutar. Günümüzde dünya üzerinde kullanılan enerji kaynaklarının yaklaşık %20’si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Esasında fosil yakıt kullanım oranının yüksek düzeyde olmasına rağmen, yenilenebilir enerji kullanımın yükselen bir trende sahip olduğu görülmektedir.

Son yıllarda Türkiye’de de yenilenebilir enerji alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 2016 yılı sonunda hesaplanan verilere göre ülkenin yenilenebilir enerji gücü yaklaşık 35GW olup, bu rakam genel elektrik tüketiminin %35’ine tekabül etmektedir.

Türkiye coğrafi konumu itibariyle güneşlenme süresinin Avrupa’daki pek çok ülkeye nazaran daha fazla olduğu bir ülkedir. Coğrafi konumu itibariyle güneşli gün sayısının fazla oluşu, teknik olarak yüksek bir potansiyele sahip olmasının en büyük etkenidir. Sene içindeki değişiklikler de göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 2 bin 738 saat ortalama güneşlenme süresiyle büyük bir solar potansiyeline sahiptir. Örneğin; günlük ortalama 7,5 saat güneşlenme süresiyle Türkiye’nin Almanya’dan yaklaşık %60 daha fazla süreyle güneş ışığından yararlanma olanağı vardır. Ayrıca güneş enerjisiyle elektrik üretimindeki potansiyel 189 GWh/yıl olarak öngörülmüş olup, bu değer İspanya ve Fransa’nın potansiyelinden yaklaşık %30 daha fazladır. Yapılan tahminlere göre Türkiye’nin güneşten elektrik üretim potansiyeli 500 bin MW’ı geçmektedir. Bunun sonucu olarak, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına nazara güneş enerjisi, Türkiye’deki en fazla potansiyele sahip enerji kaynağı olarak görülmektedir.

Solar Konstrüksiyonlar

Dayanıklı, Hesaplı, Uzun Ömürlü

Solar enerji tesislerinde panelleri taşıyan yapı elemanı olarak solar konstrüksiyonlar kullanılır. Taşıyıcı olarak vazife gören bu sistemlerin taslağı, kurulacağı bölgenin statik özellikleri göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamaların ardından projelendirme aşamasında oluşturulur. Panellerin farklı açı ve konumuna göre kullanılacak profillerin tasarımı yapılır. Soğuk şekillendirme işlemine tabi tutulan bu profiller, uzun bir rolform hattında sacın bükülmesi ve deliklerin kesilmesi ile imal edilir.

Profillerin sağlamlığı, dayanıklılığı ve montajının kolay olması önemlidir. Ayrıca konstrüksiyonun stabil halinin uzun yıllar korunması gerekir. Bu sebeple profiller, çevre ve atmosfer koşullarına uzun yıllar dayanabilmesi için EN 1461 standardına göre sıcak daldırma galvanizleme işleminden geçirilir. Çeliğe yüzey direnci sağlamasının yanında; yağmur, kar ve ortamda bulunan nemden ötürü meydana gelen korozif etkilere karşı etkili bir koruma sağlayan sıcak daldırma galvanizleme işlemin kalitesi son derece önemlidir. Öyle ki, yüzeyde oluşturulan kaplama tabakasının sürekli olması, yüzeye yapışması ve gözeneksiz olması, ayrıca darbelere dayanıklı olması gerekir.

KIRAÇ GALVANİZ A.Ş., olarak solar enerji sistemlerinin konstrüksiyon elemanı olarak kullanılan sigma ve C profillerin imalatını son sistem rollform hatlarımızda gerçekleştirmekteyiz. Profiller, projeye göre özel delik, uzunluk ve kalınlık seçenekleri ile sunulmaktadır. Bu profiller TS EN 1461 standardına göre sıcak daldırma galvaniz kaplanmaktadır. Ayrıca, hizmetlerimiz arasında profillerin montajı da bulunmaktadır.

TCK by Kıraç A.Ş. © Tüm Hakları Saklıdır.