Politikalarımız

Kıraç Galvaniz, sahip olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Kalite Yönetim Sistemleri yaklaşımı sayesinde politikasını; süreç bazlı yönetime, hedeflerimize uygun kaynakları sağlamaya, sistemleri ve performansı daima iyileştirmeye, tüm ekibinin sorumluluk bilincini artırmaya ve bu kapsamda liderlik göstermeleri için fırsat tanımaya dayandırmıştır.

"Emeğe Saygı"

Kıraç Galvaniz, müşteri odaklılığı, yenilikçi bakış açısını, daimi verimlilik ve maliyet odaklı iyileştirmeler ile rekabet gücünü artırmayı hedef edinmiş bir firma olarak belirlediği riskleri profesyonelce yönetmeyi ilke edinmiştir. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak adına, birbirine güven ve saygı duyan dinamik ekibi ile durmaksızın çalışmayı misyon edinmiştir.

"Doğaya Saygı"

Kıraç Galvaniz, kurumsal kültürünün bir parçası olarak tüm süreçlerinde doğanın korunmasını öncelik edinerek, gerekli teknik iyileştirmeleri uygulayarak çevresel riskleri önleyecek kaynak ve atık yönetimi sistemi ile sürekli gelişmeyi hedeflemektedir. Enerji kaynaklarını iyi yönetmeyi, kalıcı çözümlerle çevre kirlenmesinin önüne geçmeyi, sürdürülebilir kaynakların kullanımına önem vererek ekosistemlerin korunmasını sağlamayı ilke edinmiştir.

"İnsana Saygı"

Kıraç Galvaniz, tüm faaliyetlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sürekliliği sağlamak adına gerekli olan tüm teknik, mali ve sosyal desteğin sağlanması ile risklerin en aza indirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, yasal ve diğer şartlar çerçevesinde çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve tehlikelerin saptanmasını, “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.

TCK by Kıraç A.Ş. © Tüm Hakları Saklıdır.